DanGard er set besværet værd qcm

Dårlig Dag Tyv, se om det er besværet værd

Inden du forsætter, stop lige op og tænk på om det er besværet værd.

denn varebil er beskyttet med DanGart System.

 

Bad Day Thief, see if it's worth it

Before you continue, stop right there and think about whether it is worth the effort.

this van is protected with the DanGard System.

Last rummet er beskyttet af en 360 graders stål rørs boks.

The cargo space is protected by a 360 degree steel tube box

Last rummet er beskyttet af en række sensorer i et lukket kredsløb.

The cargo space is protected by a series of sensors in a closed circuit.

der udløses sirener, lys og røgkanon ved forsøg på indtrængning

sirens, candles and smoke cannons are triggered by intrusion attempts

Der sendes trådløs besked til alarm firma og politi.

Wireless message is sent to alarm company and police.

Bil og indhold er DNA registeret og der er GPS sporing

Car and contents are DNA registered and there is GPS tracking