CNC Maskiner Brugsanvisning

Manual under udarbejdelse, kommentare modtages gerne.

Generelt for alle typer.

Sikkerhed

Du må kun betjene maskinen med relevante beskyttelsesanordninger

Inden du påbegynder noget arbejde på maskine, tag nedstikket ud.

Afbryd straks netstikket

hvis net ledningen bliver beskadiget mens du arbejder. Sørg for, at en ekspert straks udskifter det beskadigede net kabel

Inden du udskifter et værktøj, skal du afbryde forbindelsen

netstikket!

Bær høreværnved  og åndedrætsværn.

Brug beskyttelsesbriller.

Brug sikkerheds hjelm

Brug sikkerhedssko

Brug Handsker

Ændringer i maskinens opbygning er ikke tilladt.

Ændringer i maskinens opbygning er ikke tilladt, ved konstruktive ændringer bortfalder garantien.

Vedligeholdelse af bevægelige dele og el må kun udføres af fag uddannet personer..

Før Brug

 • a) Tejk, maskinens bevægelige dele for elementer, der evnt. ligger der på. 
 • b) Tjek ledninger for evnt. brud, fast klemning .
 • c)  sørg for at arbejds området er rytelig og spærret for ud vedkommende personer.
 • d) Sørg for at iføre dig  sikkerheds udstyr.
 • e) Læs instruktioner om sikkerhed, vedligeholdelse, manualer om det pågældende værktøj der er monteret.
 • f) Tjek nødstop, limit kontakter og andet sikkerhed på maskinen.
 • g) Tjek at værktøj er isat efter forskrifterne.

Under Brug

 • a) Hold opsyn med maskinen.
 • b) Hold finger og andre lemensdele, værk fra maskinen.
 • c)  Brug sikkerhed udstyret som beskrevet.
 • d) Hold personer som ikke har noget med driften af maskinen, væk fra denne.
 • e) Forsøg ikke at rette på noget, uden at maskinen er slukket, nødstop eller på strøm kontakten, fræser vil køre lidt efter stop.
 • f) x
 • g) xxxxxx

Efter Brug

 • a) sluk for strømmen, aktivere mødstop ( så maskinen ikke starter , hvis strømmen utilsigtet bliver tændt)
 • b) Fjern alle elementer, som ikke har noget med maskinen at gøre, løse værktøjer mv.
 • c)  Rengør maskine og området omkring denne.
 • d) xxxx
 • e) xxx
 • f) x
 • g) xxxxxx

Værktøjer

Inden du påbegynder noget arbejde på maskine, tag nedstikket ud.

Der må kun bruges EC godkendte værktøjer.

Brug kun værktøjer der er gudkendt til formålet, følg fabrikantens anvisninger angående, hastighed, spåndybte, fremførings hastighed mm.

Kom ikke finger eller andre legemsdele i nærheden af bevægelige dele.

Respektere advarsels afmærkninger

 • a) Tjek at strømmen er afbrudt til værktøjet.
 • b) Tjek at det er det rigtige værktøj du bruger til opgaven event. deformiteter
 • c) Læs instruktioner om sikkerhed, vedligeholdelse, manualer om det pågældende værktøj der er monteret.
 • d) xxx
 • e) xxx
 • f) Tx anvisninger.
 • g) xxxxxx

Veligeholdelse

 • a) Efter brug, sluk for strømmen , støvsug maskine for støv.
 • b)Der må ikke bruges nogen form for væsker på maskinen. 
 • c) Ved konstatering af event. brud på dele/ledninger, kontaktes en fag person. 
 • d) xxxxx
 • e) xxxxxxx

Hjælp ved den mindste tvivel.

Ved enhver tvivl kontakt leverandøren.

 • a) Brug aldrig maskinen, hvis du ikke har læst vejledningen eller er i tvivl om brugen.
 • b) xx
 • c) x
 • d) xx